Γιάννης Παπασυριόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ(CV) Τμήμα Φυσικοθεραπείας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βιοιατρικός βελονισμός  | ΕΦΕΑ-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20/10/2019-18/07/2020 Φυσικοθεραπευτ